RSS

ระบบเครือข่ายเเละการสื่อสาร

22 ก.ค.

1.อธิบายบทบาทการสื่อสารข้อมูลเเละประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.อธิบายองค์ประกอบเเละหลักการพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
3.อธิบายประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เเบ่งตามพื้นที่ให้บริการบทบาทของเครื่องคอมพิวเตอร์เเละรูปร่างเครือข่าย
4.อธิบายความหมายของโพรโทคอลเเละยกตัวอย่างโพโทคอลที่ใช้ในเครือข่าย
5.อธิบายอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ในเครือข่าย

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 22, 2012 in บทที่4

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: